Απαγορεύεται κατά τον Ν.2121/1993 και κατά τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή – ολική, μερική, περιληπτική – η κατά παράφραση, η διασκευή, απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ προηγούμενης έγγραφης άδειας του εκδότη.

Επισήμανση

Δεν επιθυμώ να οριοθετήσω ή να υποδείξω κάποιον συγκεκριμένο τρόπο γραφής ή σύνταξης σχολίων που να είναι αρεστός σε μένα και τα κριτήριά μου. Στην ουσία όμως, οποιαδήποτε υβριστική αναφορά ή επιθετική συμπεριφορά συνοδευόμενη από τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς, μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.